Bankgirot söker Systemförvaltare/utvecklare

2016-12-23 Bankgirot befinner sig i en spännande fas där vi håller på att bygga upp en ny förvaltningsorganisation inom IT. För att lyckas med vår satsning söker vi nu seniora och juniora tekniska systemförvaltare/utvecklare med Java och/eller Cobol profil.

Som systemförvaltare/utvecklare tycker du om att arbeta under stort eget ansvar.  I dina arbetsuppgifter ingår att planera aktiviteter för att genomföra förbättringar och nyutveckling av befintliga system så att systemet kontinuerligt uppfyller sitt syfte, fungerar utan störningar och svarar upp mot verksamhetens krav och önskemål som ofta förändras över tid. Förvaltning syftar till att förverkliga optimal nytta och kvalitet på det system som utvecklats. Det innebär att kontinuerligt korrigera felaktigheter och brister i systemet och kontinuerligt förbättra och tekniskt anpassa det. Du ska ha förståelse för kravinsamling från verksamhet och kunna mappa det mot systemlösningar. Du skall ha en hög teknisk kompetens och ett brinnande intresse för att bygga användarvänliga gränssnitt.

Läs mer här