Stopptider för filer i december 2016

2016-12-07 I december 2016 infaller Julafton på lördagen den 24/12. Julhelgen sträcker sig alltså mellan Julafton lördagen den 24/12, Juldagen söndagen den 25/12 samt Annandag jul måndagen en 26/12. Detta innebär att inga betalningar behandlas under dessa dagar.

Nyårsafton 2016 infaller på lördagen den 31 december. Sista bankdagen för året är alltså fredagen den 30 december.

Interaktiv kalender för rätt betalningsdag

På startsidan här på www.bankgirot.se finns kalenderfunktionen som hjälper dig att se när du senast måste skicka din fil till Bankgirot för att betalningar och dragningar ska ske rätt dag. Den finns alltid tillgänglig att söka i.

Julen 2016 gäller dessa datum för filerna:

Löner

Sista löneutbetalningsdag innan Julafton 2016 är fredagen den 23 december, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 onsdagen den 21 december.  

Leverantörsbetalningar

Sista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar innan julafton är 23 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 den 22 december.

Sista bankdagen för året är fredagen den 30 december. De eventuella betalningar som ska genomföras med förfallodatum 30/12 behöver vara Bankgirot tillhanda senast kl. 19.00 torsdagen den 29 december.

Autogiro

Sista dagen för dragning innan Julafton är fredagen den 23 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 en 22 december.

Sista bankdagen för året är fredagen den 30 december. De eventuella autogirodragningar som skickas in med förfallodatum 31/12 kommer att behandlas den 2 januari 2017, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast kl. 19.00 fredagen en 30 december.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med er servicebyrå vilket klockslag ni senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller för dem.