Betalningsstatistik från Bankgirot

Varje månad publicerar Bankgirot betalningsstatistik för den svenska massbetalningsmarknaden. Statistiken visar betalningar i Bankgirots båda betalsystem: Bankgirosystemet och Betalningar i Realtid. Nedan följer ett sammandrag för utvecklingen under senaste månaden.

Betalningsstatistik för februari 2017

Transaktioner och belopp i Bankgirosystemet

Antalet betalningstransaktioner i mars i Bankgirosystemet uppgick till 183 miljoner transaktioner vilket var 13 miljoner fler transaktioner jämfört med samma månad 2016.

Diagram – Antal förmedlade betalningar i Bankgirosystemet 

Förmedlat belopp Bankgirosystemet

 

Förmedlat belopp av utbetalningar

Det är autogiro- och internetbetalningar som står för den största andelen utbetalningar. Dessa två betaltyper står för cirka 75 procent av det totala antalet betalningar i Bankgirosystemet på utbetalningssidan. 

Förmedlat belopp på utbetalningssidan under mars var 1 041  miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på 9,3 procent jämfört med samma månad föregående år. 

Diagram – Förmedlat belopp i Bankgirosystemet 

Förmedlat belopp i Bankgirosystemet

 

Transaktioner i betalsystemet Betalningar i realtid

I Bankgirots betalningssystem för realtidsbetalningar, Betalningar i realtid, har volymutvecklingen varit stark sedan betalsystemet lanserades för cirka 5 år sedan. I mars 2017 genomfördes drygt 20 miljoner transaktioner vilket motsvarar en tillväxt på cirka 76 procent jämfört med samma månad 2016.  

Diagram – Antal förmedlade transaktioner i betalningssystemet Betalningar i realtid 

Förmedlade betalningar BiR

Dessa data finns nedladdningsbara i excel-filen som även innehåller historiska data.

Ikon xls