Handböcker
  • Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

    Från och med den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte att hantera betalningsuppdrag i valutan Euro inom Sverige. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Bankgiro Inbetalningar. Användarmanualen är uppdaterad och gäller från 31 oktober 2016. Användarmanualen för Bankgiro Inbetalningar innehåller detaljerad information om tjänsten.