Handböcker
  • Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

    Från och med den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte att hantera betalningsuppdrag i valutan Euro inom Sverige. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Bankgiro Inbetalningar. Användarmanualen är uppdaterad och gäller från 31 oktober 2016. Användarmanualen för Bankgiro Inbetalningar innehåller detaljerad information om tjänsten.

  • Bankernas kontonummeruppbyggnad

    Kontonummer i svenska banker är uppbyggda av ett clearingnummer (fyra siffror) och ett räkningsnummer. I betalningsfiler i Löner ska kontonumret (clearingnummer och  räkningsnummer) alltid skrivas som 16 siffror.