Handböcker
  • Insättningsuppgift via Internet - Användarmanual

    Från och med den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte att hantera betalningsuppdrag i valutan Euro inom Sverige. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Insättningsuppgift-via-Internet. Användarmanualen är uppdaterad och gäller från 31 oktober 2016. Användarmanualen för Insättningsuppgift via Internet innehåller detaljerad information om tjänsten.