Euro tas bort ur Leverantörsbetalningar den 31 oktober 2016

På grund av nya EU-regler* har Bankgirot, i överenskommelse med deltagarna i Bankgirosystemet, beslutat att ta bort eurobetalningsfunktionerna i utbetalningstjänsten Leverantörsbetalningar.

All hantering av betalningsuppdrag i valutan euro inom Sverige sker direkt hos respektive bank från och med den 31 oktober 2016. 

När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Bankgirots inbetalningstjänster Bankgiro Inbetalningar och Insättningsuppgift via Internet.

Bankerna kommer att ta fram lösningar för eurobetalningar som uppfyller de nya EU-reglerna. Som kund med tjänsten Leverantörsbetalningar vänder du dig till din banker för att få mer information.

Anpassningar i affärssystem behövs

Tekniskt innebär de nya EU-reglerna att programvaror och affärssystem som hanterar eurobetalningar kan behöva anpassas till formatet ISO 20022 XML. Dessutom kan förändringar av funktioner för fakturering och avprickning av eurobetalningar behövas. För mer information för programvaruutvecklare se www.bankgirot.se/borttageuro.

* SEPA, Single Euro Payments Area, är ett initiativ inom EU med målet att stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en enhetlig betalningsstruktur för massbetalningar i euro. EU-kommissionen har antagit en förordning som innebär att nationella betalningsprodukter och format för betalningar i euro inom EU ska ersättas av produkter och format i enlighet med SEPAs regelverk. Reglerna gäller från och med den 31 oktober 2016 för de länder inom EES som inte har euro som valuta.