Grafisk profil

Bankgirot är vårt registrerade varumärke. Vår logotype består av två delar, symbolen och namnet, vilka alltid ska användas tillsammans. Här finns instruktioner om hur du får använda vår logotype.

Länkning med logotyp

Om du vill använda vår logotyp som länk till vår hemsida, läs då mer under avsnittet ”Använda vår logotyp” i vår designmanual (till höger). Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Bankgirot".

Använda vår logotyp

Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den. När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den. Läs vidare i instruktionerna nedan och Bankgirots Designmanual.

Hämta riktlinjer och logotyp

I vår designmanual finns riktlinjerna för Bangirots varumärke. Både manualen och zipfilen med olika versioner av logotypen finns på höger sida för nedladdning.

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Bankgirots logotyp vara så den upplevs lika stor som övriga.

Länka till Bankgirots hemsida

Länka gärna till bankgirot.se, men följ riktlinjerna nedan.

Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara något av följande:

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

  • Kränker annan parts rätt
  • Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
  • Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Om du vill länka till en speciell sida

Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Bankgirot".

  • Vid specifika länkningar till en tjänst eller speciell sida som tillhör Bankgirot ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Bankgirots erbjudande",
    "Bankgirots e-faktura ", "Läs mer om Bankgirots Autogiro" eller liknande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Bankgirot inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Bankgirot.