Organisation

Hos Bankgirot jobbar runt 240 personer. Ungefär hälften hanterar den operativa verksamheten, som kundservice och it-driften. Övriga är verksamma i utveckling och förvaltning av produkter och tjänster, flertalet med inriktning på utvecklingen av framtidens betalningsinfrastruktur samt i olika stabs- och stödfunktioner. 

Bankgirots organisation from september 2016