Samarbete med Hello World!

Bankgirot har inlett ett samarbete med Hello World!, en ideell förening som syftar till att främja barns och ungdomars intresse för digitalt skapande.

Föreningen driver läger skollov och Meetups på helger där det står digitalt skapande på agendan. Här möts barn och ungdomar från 7-18 år, och hjälper varandra samt coachas av ledare som är högskolestudenter från KTH och motsvarande.

Hello Worlds mål är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra landets konkurrenskraft samt att framtidens digitala stjärnor består av lika många tjejer och killar. Visionen är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett tidigare förkunskaper och ekonomiska förutsättningar.

Meet-up hos Hello World!

Att bli Partner till Hello World! innebär att Bankgirot kan vara med och bidra till att Sverige har tillräckligt med IT-kompetens inför framtiden. Vi kan då hjälpa till att göra digitalt skapande lättillgängligt för fler ungdomar oavsett tidigare förkunskaper.

Genom att hjälpa Hello World! bidrar Bankgirot till att fler digitala stjärnor tänds”

Om du vill veta mer om Hello World kan du läsa vidare här https://helloworld.seLogotypeHelloWorld!