Om du vill vara säker på att inte förlora underlag kan tjänsten Insättningsuppgift via Internet vara ett alternativ.

Läs mer om Insättningsuppgift via Internet här på bankgirot.se och kontakta din bank för att ansluta tjänsten.

Bildfilen är en separat fil som innehåller avibilder av alla blankettbetalningar (utom OCR-betalningar). Den är ett komplement till BgMax-filen och används av företaget för att kunna se betalarens skrivna meddelande.

Har företaget inte valt bildfil så redovisas alla betalningar i Insättningsuppgift via Internet.