Bg Kommunikationstjänst för Swiftnet

Åtkomst till säker och standardiserad finansiell kommunikation

Bg Kommunikationstjänst för Swiftnet

Bankgirot erbjuder banker och företag kostnadseffektiv och enkel åtkomst till SWIFTNet, det globala nätverket för säker och standardiserad finansiell kommunikation.

Bg Kommunikationstjänst för Swiftnet erbjuder deltagare i SWIFT en komplett, tillgänglig och säker SWIFTNet anslutning, utan behov av stora investeringar.

Med tjänsten kan du börja använda SWIFTNet i liten skala för att sedan enkelt lägga till ytterligare tjänster eller volymer efterhand som behovet uppstår. Du betalar därmed endast för det du nyttjar istället för att göra stora investeringar i egen infrastruktur. Med Bankgirots kommunikationstjänst undviker du därmed stora investeringar i hård- och mjukvara samt kostnader för att anställa och behålla specialiserad och dyr SWIFT-kompetens.

Så här fungerar tjänsten

Bankgirots tjänst erbjuder deltagare i SWIFT en komplett, tillgänglig och säker SWIFTNet anslutning i samarbete med D+H Switzerland GmbH. Som ny kund blir du snabbt ansluten till tjänsterna och får en kontakt på Bankgirot för support och övriga ärenden. Utöver själva anslutningen erbjuder vi även tilläggstjänster så som meddelandekonvertering, avstämning, med mera. 

Genom tjänsten har du tillgång till alla SWIFTNet-tjänster och kan utifrån dina specifika behov välja de tjänster du vill använda. Åtkomst till SWIFTNet sker via en enkel klientbaserad lösning eller genom en mer integrerad lösning för kommunikation applikation till applikation beroende på ditt behov.

Sagt om Bankgirot och tjänsten

Genom att lägga ut driften av våra transaktioner i SWIFTNet till Bankgirot kan vi ta del av deras spetskompetens och samtidigt säkerställa tillförlitligheten i hanteringen av våra betalningar. Vi har starkt förtroende för Bankgirot och deras långa erfarenhet av betalningshantering och hoppas genom samarbetet hålla vår infrastruktur uppdaterad i takt med att SWIFT utvecklas."

Per Olof Skarstedt, chef för produkt- och processutveckling inom Betala på Länsförsäkringar Bank.