Kontofråga

För effektivare hantering och validering av konton

Kontofråga

Med Bankgirots tjänst Kontofråga gynnas både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Kontofrågor besvaras samma dag som de skickats in.

Kontofråga gynnar både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Tjänsten är till för myndigheter och företag som gör utbetalningar via konto/bankgironummer till privatpersoner och företag. Utbetalaren/kontofrågeställaren skickar sina kontofrågor före kl. 07.00 och får svar samma dag efter kl. 14.00.

Varför kontofråga?
Möjliggör utbetalningar från företaget till mottagaren mycket snabbare än vad tidigare lösning med veckocykel tillät. Kontofråga tillgodoser marknadens behov som kommer av det digitala samhället. Detta resulterar i minskade ledtider, felhantering och resurseffektiviseringar för företag/myndigheter med stora volymer av utbetalningar.

Förenklad administration
Många av företagets administrativa utbetalningsrutiner förenklas när du börjar du använda kontofråga. Minskade ledtider från kontroll av slutkundens konto till utbetalning, vilket i sin tur leder till riskminimering med betalning till korrekta konton och bättre likvidplanering genom färre antal kontantutbetalningar i omlopp.