Tekniska Manualer
  • Leverantörsbetalningar - Teknisk manual

    Från och med den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte att hantera betalningsuppdrag i valutan Euro inom Sverige. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Leverantörsbetalningar. Den tekniska manualen är uppdaterad och gäller från 31 oktober 2016. Denna tekniska manual innehåller Post- och filbeskrivningar för Leverantörsbetalningar.

Exempelfiler